Historiek van de jeugddienst en het jeugdcentrum

Begin jaren '80 nam de stad Lier op vraag van de jeugdraad een bediende in dienst, als één van de eerste gemeenten in Vlaanderen. Yves Van Ocken kreeg al snel zijn eigen dienst: de jeugddienst. Eind jaren tachtig nam deze nieuwe dienst zijn intrek in “het rood huis”, ’t Karuur en noemde zich een jeugdcentrum. Dat bestond uit de jeugddienst, een vergaderzaaltje, een lokaaltje met tap, uitleendienst en dat was het zowat.

Met de jaren kwamen er steeds meer taken voor de jeugddienst bij en groeide de dienst. Halverwege de jaren '90 werden er plannen gemaakt voor een volwaardig jeugdcentrum. Na heel wat vergaderen werden in 1997 budgetten voorzien voor de opknap van de oude gasfabriek om daarin het nieuwe jeugdcentrum te herbergen. Een architect werd aangesteld en er werden plannen gemaakt. Bij één van de vooronderzoeken werd echter zware vervuiling ontdekt op de site van de gasfabriek. Door de jarenlange insijpeling van giftige stoffen was de ondergrond sterk vervuild en moest deze gesaneerd worden. Dit zou zodanig lang duren dat plannen voor een jeugdcentrum op die plek werden opgeborgen.

Het College van Burgemeester en Schepen nam dan de beslissing om het jeugdcentrum onder te brengen in een nieuwbouw aan de parkings van de Mol. Dezelfde architect begon plannen te tekenen en op 12 december 2000 werd de eerste steen gelegd. Uiteindelijk opende op 2/2/2002  jeugdcentrum Moevement de deuren. De jongeren kregen een grote fuifzaal, een jeugdhuis, een repetitieruimte, vergaderlokalen om zich vanaf dan uit te leven. Het feest kon beginnen!

Nieuwsberichten

Hij komt ! Hij komt !

Op zaterdag 18 november doet Sinterklaas zijn intrede in Lier, bijgestaan door zijn Zwarte Pieten.

Vanaf 13.30u wordt iedereen verwacht aan de Mosdijk waar het gezelschap per boot zal...

Wat als... ik burgemeester van Lier zou zijn?

Dàt was het vertrekpunt voor een online bevraging waaraan ruim 1000 Lierse kinderen en jongeren deelnamen.

Ben je nieuwsgierig naar de resultaten? Wil je wel eens weten welke beleidsthema’s de Lierse jeugd belangrijk vindt?...

Inhoud syndiceren