De jeugddienst binnen het jeugdcentrum

Waar is de jeugddienst?

De jeugddienst is gevestigd in het jeugdcentrum, 1ste verdieping.

Welke taken voert de jeugddienst uit?

  • Coördinatie van de verschillende werkingen: buitenschoolse kinderopvang, speelpleinwerking 'de Speelmicroob', tienerwerking, jeugdhuis, jeugdwelzijnswerk
  • Organiseren van activiteiten: Sinterklaasaankomst in Lier, workshops, buitenspeeldag, springkastelendag, optredens
  • Dagelijks beheer van het Jeugdcentrum: administratie, verhuur lokalen (fuifzaal, repetitieruimte, vergaderzalen)
  • Ondersteunen van het jeugdwerk: subsidies voor de jeugdverenigingen, uitleendienst,...
  • Liers jeugdbeleid in samenspraak met de jongeren: ondersteunen van de jeugdraad (adviesorgaan voor het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad)
  • Deelname aan diverse overlegstructuren: cultuur en vrije tijd, welzijn, preventie, lokaal overleg kinderopvang, overleg speelpleintjes (toezicht, onderhoud, aanleg en contactpunt)

Contactgegevens?

Jeugdcentrum Moevement
Aarschotsesteenweg 1
2500 Lier

Tel   03 480 36 30

E-mail            moevement@lier.be
Website         www.moevement.be

Wanneer kan je de jeugddienst bereiken?

Maandag 13.00 uur tot 20.00 uur
Dinsdag 13.00 uur tot 16.30 uur
Woensdag 13.00 uur tot 16.30 uur
Donderdag Gesloten
Vrijdag 13.00 uur tot 20.00 uur
Zaterdag Gesloten
Zondag Gesloten

 

Nieuwsberichten

Hij komt ! Hij komt !

Op zaterdag 18 november doet Sinterklaas zijn intrede in Lier, bijgestaan door zijn Zwarte Pieten.

Vanaf 13.30u wordt iedereen verwacht aan de Mosdijk waar het gezelschap per boot zal...

Wat als... ik burgemeester van Lier zou zijn?

Dàt was het vertrekpunt voor een online bevraging waaraan ruim 1000 Lierse kinderen en jongeren deelnamen.

Ben je nieuwsgierig naar de resultaten? Wil je wel eens weten welke beleidsthema’s de Lierse jeugd belangrijk vindt?...

Inhoud syndiceren