Jeugdwelzijnswerk in het jeugdcentrum

 1. Voor wie of  wat is het jeugdwelzijnswerk?
  Het jeugdwelzijnswerk heeft als doelgroep maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren van 6 tot 25 jaar oud. Niet iedereen vindt vlot de weg naar sport- en jeugdverenigingen en vele van deze kinderen en jongeren komen uit maatschappelijk achtergestelde posities. Zowel allochtonen als autochtonen kunnen tot deze doelgroep behoren.
   
 2. Wat is dit maatschappelijk kwetsbaar?
  Maatschappelijke kwetsbaarheid komt er op neer dat een deel van de jongeren binnen de samenleving een opeenhoping van negatieve ervaringen met maatschappelijke instellingen ondergaan en dat dit leidt tot een ongunstig perspectief.
  Maatschappelijk kwetsbaar is diegene die in zijn contact met de maatschappelijke instellingen telkens weer te maken krijgt met de controlerende en sanctionerende aspecten ervan en minder geniet van het positieve aanbod. (Visietekst Uit De Marge 28/05/2001)
   
 3. Doelstelling
  Het uitgangspunt van het jeugdwelzijnswerk is om alle kinderen en jongeren te laten deelnemen aan een vrijetijdsaanbod. Vanuit de categoriale laagdrempelige werking (Samenhang) leggen we een contact met de kinderen en jongeren. Hierbij proberen we op hun vragen en noden in te spelen.

  Daarnaast trachten we ook de drempels van het reguliere jeugdwerk weg te nemen, zowel fysieke als psychische drempels. Wanneer we het over fysieke toegankelijkheid hebben, bedoelen we vooral dat er voldoende tastbare voorwaarden t.o.v. de voorziene ruimte moeten vervuld zijn; lage lidgelden, gelijke geografische spreiding, aangepaste openingsuren, …

  Het vervullen van deze voorwaarden op zich is echter niet voldoende om te kunnen spreken over toegankelijke ruimte. Er is nood aan iets meer. We komen dan op het terrein van de psychische toegankelijkheid. Dit houdt in dat het aanwezige aanbod voldoende ruimte moet laten voor de eigenheid van ieder kind of iedere jongere. Concreet betekent dit dat er voldoende respect moet zijn voor de verschillende waarden- en normenpatronen van ieder kind en iedere jongere.
   

 4. Hoe gaan we te werk?
  Er wordt een groepsgericht vrijetijdsaanbod voorzien voor alle jongeren, maar met een sterke aandacht naar het welzijnsgerichte. Er is ruimte om te luisteren naar de verhalen van de kinderen. Alle kinderen en jongeren worden benaderd vanuit een positieve houding tov. verscheidenheid, sterktes en mogelijkheden,…

  Het jeugdwelzijnswerk moet worden gezien als een brugfunctie tussen de kinderen / jongeren en de andere maatschappelijke instellingen (Jeugdcentrum Moevement, jeugd- en sportverenigingen, Buitenschoolse kinderopvang,…).
   

 5. In de praktijk:
  De Samenhang richt zich op jongeren vanaf 13 jaar oud. Er wordt sterk de nadruk gelegd op het emancipatorische aspect. Jongeren krijgen zelf verantwoordelijkheden toegewezen. Hiervoor wordt er iedere 2 maanden samen een activiteitenkalender opgesteld. Naast toffe activiteiten is er in de samenhang ook plaats voor een luisterend oor.

  De Samenhang komt elke woensdagavond samen om 17u00 in het Kattekot. Eerst wordt er samen gegeten en om 18u00 gaat de activiteit van start. Deelnemen is gratis, alleen de laatste woensdag van de maand wordt er een bijdrage gevraagd van 1 euro. Een greep uit ons toffe activiteitenaanbod : bowling, laddercompetitie, stadsspel, vrije avond, ...
   

 6. Projecten
  • Taalvakantie: de doelgroep zijn kinderen die van het 3de kleuterklas naar het eerste gaan, kinderen die van 1ste naar het 2de en van het 2de naar het derde leerjaar gaan met als thuistaal niet Nederlands. Kinderen leren in de voormiddag spelenderwijs de taal en tijdens de namiddag spelen de kinderen met aandacht voor het Nederlands op het speelplein de Speelmicroob. Hierdoor leren zij de werking van het speelplein kennen. De jeugdwelzijnswerkers leren op deze manier de ouders en kinderen kennen en kunnen hen makkelijker leiden naar het reguliere jeugdwerk. Dit project loopt in samenwerking met het onderwijsopbouw.
  • Buurtbal
   Tijdens buurtbal worden voetbalmatchen tussen gelegenheidsploegen georganiseerd door de jeugddienst in de wijken of in de sporthallen van Lier. Iedereen van 7 tot 15 jaar is welkom. Deze activiteiten zijn gratis. Je kan ter plaatse inschrijven of op voorhand via de jeugddienst (moevement - 034803630). Buurtbal gaat door tijdens de paas- en zomervakantie.
 7. Interessante links

 

Nieuwsberichten

Hij komt ! Hij komt !

Op zaterdag 18 november doet Sinterklaas zijn intrede in Lier, bijgestaan door zijn Zwarte Pieten.

Vanaf 13.30u wordt iedereen verwacht aan de Mosdijk waar het gezelschap per boot zal...

Wat als... ik burgemeester van Lier zou zijn?

Dàt was het vertrekpunt voor een online bevraging waaraan ruim 1000 Lierse kinderen en jongeren deelnamen.

Ben je nieuwsgierig naar de resultaten? Wil je wel eens weten welke beleidsthema’s de Lierse jeugd belangrijk vindt?...

Inhoud syndiceren