Speelstraten in Lier

De Stad Lier geeft de mogelijkheid aan buurtbewoners om een speelstraat in te richten.
De straat mag dan gedurende bepaalde uren afgesloten worden voor het verkeer om zo een veilige speelzone te creëren voor de kinderen uit de buurt.

Er kan enkel een speelstraat ingericht worden tijdens een schoolvakantie en met een minimumduur van 5 opeenvolgende dagen.

Een straat kan speelstraat worden indien een aantal voorwaarden zijn vervuld:

  • De straat moet gelegen zijn in een woonstraat met een snelheidsbeperking van maximaal 50 km/u.
  • Speelstraten kunnen enkel in een straat of wijk met een overheersend woonkarakter, zonder doorgaand verkeer.
  • Er mag geen openbaar vervoer door de straat rijden.
  • Er is toestemming van de Verkeerstechnische dienst en van het  College van Burgemeester en Schepenen nodig.

Wil jij een speelstraat in jouw straat ?
Neem dan contact op met het team evenementen of bel naar 03 491 01 52.

Gedurende de periode van de speelstraat stelt jeugdcentrum Moevement een springkasteel ter beschikking voor 1 speeldag.
De buurtbewoners staan wel zelf in voor het ophalen en terugbrengen. Reservatie gebeurt in het jeugdcentrum.

 

Nieuwsberichten

Hij komt ! Hij komt !

Op zaterdag 18 november doet Sinterklaas zijn intrede in Lier, bijgestaan door zijn Zwarte Pieten.

Vanaf 13.30u wordt iedereen verwacht aan de Mosdijk waar het gezelschap per boot zal...

Wat als... ik burgemeester van Lier zou zijn?

Dàt was het vertrekpunt voor een online bevraging waaraan ruim 1000 Lierse kinderen en jongeren deelnamen.

Ben je nieuwsgierig naar de resultaten? Wil je wel eens weten welke beleidsthema’s de Lierse jeugd belangrijk vindt?...

Inhoud syndiceren