Samenhang

De Samenhang richt zich naar alle jongeren vanaf 13 jaar, maar met specifieke aandacht voor jongeren die het wat moeilijker hebben. De Samenhang komt elke woensdagavond samen om 17u00 in het Kattekot (aan de Sportvelden). Eerst wordt er samen gegeten en om 18u00 gaat de activiteit van start. Iedere 2 maanden wordt samen met de jongeren een activiteitenkalender opgesteld. Naast toffe activiteiten en vriendschap is er in de samenhang ook plaats voor een luisterend oor.

Deelnemen is gratis, alleen de laatste woensdag van de maand wordt er een bijdrage gevraagd van 1 euro. Een greep uit ons toffe activiteitenaanbod: bowling, laddercompetitie, stadsspel, lasershooten, …

 

Wil je meer weten over de Samenhang? Willem, onze jeugdwelzijnsconsulent, geeft graag een antwoord op al je vragen. Je kan hem een mailtje sturen.