Nood aan NOODopvang voor je kind(eren)?

vrijdag, 26 maart, 2021

 

Van maandag 29 maart tot en met vrijdag 2 april worden de lessn de kleuter- en lagere scholen hun deuren. Sommige scholen voorzien zelf noodopvang tijdens deze week. Informeer eerst bij de school van je kind of dit het geval is.

Voor de scholen die géén noodopvang bieden, voorziet de stad een beperkt aantal opvangplaatsen op buitenschoolse kinderopvang Kadee. De aanwezige kinderen zullen in groepen van max. 10 verdeeld worden.

Heb je geen andere oplossing voor de opvang van je kinderen, wil je gebruik maken van deze NOODOPVANG en kan je een attest van je werkgever voorleggen dat je een essentieel beroep uitoefent en niet kan thuiswerken?

Als je kind reeds geregistreerd is bij de opvang, kan je online een plaats reserveren vanaf zaterdag 27 maart om 10 uur. 
Is je kind nog niet geregistreerd, neem dan contact op met Jeugdcentrum Moevement, tel. 03 480 36 30 (vr. 9-19u).

Het attest van je werkgever stuur je daarna door naar kadee@lier.be (vermeld in je mail de naam van je kind(eren) waarvoor je noodopvang reserveerde). Er zal in elk geval voorrang worden verleend aan ouders die in essentiële diensten werken zoals de zorgsector, politie, kinderopvang, voeding,...

Lijst van cruciale sectoren en essentiële diensten.