Subsidies

Lierse Jeugdverenigingen krijgen financiële en andere ondersteuning van het stadsbestuur. Dit kan echter alleen indien ze erkend zijn door de gemeenteraad en dus voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden zijn terug te vinden in het subsidiereglement.

Het reglement voorziet volgende subsidies voor verenigingen:

WERKINGSSUBSIDIES
Na afloop van elk werkjaar kan je deze subsidies aanvragen voor de werking van je vereniging. Een werkjaar loopt van 1 september t.e.m. 31 augustus. Je aanvraag moet uiterlijk op 13 oktober ingediend zijn.

VORMING
Je vereniging krijgt financiële ondersteuning wanneer begeleiders een vorming of opleiding volgen. Deze vorming moet georganiseerd zijn door de afdeling jeugdwerk van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, erkende landelijke of regionale jeugdverenigingen, of door de overheid.

Organiseer je met je vereniging zelf een vorming of informatieproject? Dan betaalt de stad een deel van de kosten terug.

FINANCIËLE ONDERSTEUNING BIJ DE ORGANISATIE VAN EEN INITIATIEF
Organiseer je een activiteit of evenement waarop iedereen welkom is? Dan komt de stad tussen in bepaalde kosten.

KAMPVERVOER
Ga je op kamp? De stad betaalt een deel van de kosten terug.

LOKALEN
De stad ondersteunt je bij de werken aan de lokalen (bouw of renovatie).

HONORERING VOOR DE INZET VAN JEUGDVERENIGINGEN VOOR HET GEMEENTELIJK JEUGDBELEID
Elke door het stadsbestuur erkende Lierse jeugdvereniging komt in aanmerking voor een geldsom bij de aanwezigheid op één van de jeugdraden.

Vraag hier je subsidies aan: https://jeugd.uitinlier.be