#ikhebeenmening

In Lier kan je als jongere inspraak krijgen in de programmatie van het cultuurcentrum (Kraakcollectief), in de agenda en activiteiten van het jeugdhuis en de 16+ werking, en in het beleid van de stad (Jeugdraad). Maar daarnaast willen we jongeren ook zoveel mogelijk inspraak geven op een individuele en rechtstreekse manier, los van het feit of ze tot een werkgroep of vereniging behoren. Zonder dat ze zich daarvoor op een welbepaald moment moeten vrijmaken om fysiek samen te komen op één locatie.  

We zoeken voortdurend naar nieuwe manieren om rechtstreeks jullie mening te vragen. Dit kan een simpele vraag zijn als ‘In welke wijk willen jullie het mobiele pannaveld dat de stad net heeft aangekocht?’. In dat geval doen we bijvoorbeeld een korte poll via de facebookpagina van het Moevement. Maar het kan ook veel verder gaan… ‘Met welke jeugdige wensen en bekommernissen dient het stadbestuur rekening te houden in de komende jaren?‘ of ‘Wat ontbreekt er nog in Lier om het hier nóg fijner te maken?’ Zo hebben we in het verleden de online bevraging 'Wat als ik burgemeester van Lier zou zijn' georganiseerd, waar ruim 1000 jongeren vrijwillig aan deelgenomen hebben. De resultaten van deze bevraging werden opgenomen in het memorandum dat de Jeugdraad overhandigde aan het nieuwe bestuur.

De gemeenteraadsverkiezingen van 2024 komen stilaan dichterbij. Ook in 2023 zullen we opnieuw een grootschalige bevraging onder de jongeren organiseren, om in kaart te brengen wie ze zijn, wat ze willen en wat ze vinden dat er nog te kort is of verbeterd kan worden. Hou de FB-pagina van het Moevement in de gaten als je hieraan deel wil nemen. Dit staat op de planning voor voorjaar 2023.