Jeugdraad

SCHAAPRAA(D)T

DOELEN VAN DE JEUGDRAAD

De Lierse jeugdraad is één van de officiële adviesraden van de stad. Dat wil zeggen dat het stadsbestuur verplicht is om advies te vragen aan de jeugdraad bij alle beleidsbeslissingen die te maken hebben met kinderen of jongeren. De jeugdraad kan ook uit eigen beweging adviezen geven over beleidszaken die hen nauw aan het hart liggen.

Daarnaast werkt de jeugdraad nauw samen met de Lierse jeugdverenigingen en ondersteunt ze het jeugdwerk/jeugdbeleid door gezamenlijke acties te organiseren.

WERKING VAN DE JEUGDRAAD?

 

 1. De Algemene Vergadering (AV)

  • Voor wie? Alle jongeren zijn welkom. Veel van onze leden zijn lid van een vereniging maar dat is absoluut niet verplicht.

  • Wat? Netwerken, het bestuur adviseren en nuttige info voor de jeugd(verenigingen) uitwisselen.

  • Wanneer? Elke maand 1 vergadering behalve tijdens schoolvakanties of examenperiodes.

 1. De kern

  • Voor wie? Leden van de AV kunnen zich kandidaat stellen als kernlid. De kern bestaat maximum uit tien personen.

  • Wat? Deze groep vormt het dagelijks bestuur. Zij bereiden o.a. de AV voor, voeren beslissingen uit, houden toezicht op een goede en vlotte werking van de jeugdraad, … .

  • Wanneer? De kern komt minstens 2 keer per maand samen

 

 1. De werkgroepen:

 

 • Voor wie? Alle jongeren kunnen deelnemen aan één of meerdere werkgroep(en) die zij interessant vinden.

 • Wanneer? Elke werkgroep kiest zelf wanneer en hoe vaak ze samenkomen.

 • Welke werkgroepen?

  • Evenementen: organiseren verschillende activiteiten zoals de Dag van de Jeugdbeweging, voetbaltoernooi, pallieterpeddel, massaspelen,... .

  • Sociale Media: communicatie via Facebook en Instagram.

  • Inspraak: voorbereiden van adviezen, schrijven van een ambitienota, sensibiliseringscampagne op poten zetten bij verkiezingen, … .

  • Diversiteit: trachten de jeugdraad en jeugdverenigingen toegankelijk te maken voor alle kinderen en jongeren.

  • Seksueel grensoverschrijdend gedrag: sensibilisering omtrent deze problematiek.

  • Samenwerkingen met andere adviesraden zoals bv museum.

CONTACTPERSONEN

 

 

 

 • het Koraal: dit is het feestcomité dat verschillende activiteiten organiseert zoals de Dag van de Jeugdbeweging, voetbaltornooi, massaspelen,...

 • werkgroep Sociale Media: deze groep zorgt voor de communicatie via Facebook en Instagram.

 • werkgroep Inspraak: in dit groepje worden bepaalde topics dieper besproken en adviezen voor het bestuur voorbereid

 • werkgroep Milieu (Miljeugd): zij geven advies en organiseren acties rond het thema milieu

Heb je vragen of interesse? Neem dan contact op met Amber, de coördinator van de jeugdraad, via 03 480 36 30 (vragen naar Amber), een mailtje naar jeugdraad@lier.be. of via een PB in Messenger (Amber JC Moevement). Je kan ook terecht bij voorzitter Niels de Bakker.