Jeugdraad

SCHAAPRAA(D)T


De SCHAAPRAA(D)T oftewel de Lierse jeugdraad is één van de officiële adviesraden van de stad. Concreet wil dat zeggen dat het stadsbestuur verplicht is om advies te vragen aan de jeugdraad bij alle beleidsbeslissingen die te maken hebben met kinderen of jongeren. De jeugdraad kan en mag ook uit eigen beweging adviezen geven over beleidszaken die hen nauw aan het hart liggen; het initiatief ligt dus niet altijd bij het bestuur. 

Daarnaast werkt de jeugdraad nauw samen met de Lierse jeugdverenigingen, en ondersteunt ze het jeugdwerk en jeugdbeleid door gezamenlijke acties te organiseren, zoals de jaarlijkse Dag van de Jeugdbeweging.

Gemiddeld komt de jeugdraad één keer per maand samen. In de jeugdraad zetelen leden van alle Lierse jeugdverenigingen, maar ook individuele jongeren die niét in een vereniging zitten, zijn welkom! Naast de maandelijkse vergaderingen komen er ook 2 kleinere werkgroepen samen: 't Koraal (= het feestcomité dat verschillende activiteiten organiseert zoals de jaarlijkse BBQ en de Dag van de Jeugdbeweging) en de werkgroep Inspraak. 

Ben je eventueel geïnteresseerd om mee in de jeugdraad te stappen? Of wil je graag eens een vergadering bijwonen om te kijken hoe het er daar aan toe gaat? Neem dan contact op met Amber, de coördinator van de jeugdraad. Je kan haar telefonisch bereiken tijdens de openingsuren van het jeugdcentrum op het nummer 03 480 36 30 (vragen naar Amber), of via een mailtje naar jeugdraad@lier.be

Volg SCHAAPRAA(D)T op facebook om op de hoogte te blijven van alle activiteiten, nieuwtjes en peilingen. 

 

MEMORANDUM

Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur die vanaf 1 januari 2019 van start gaat, heeft de Schaapraa(d)t een memorandum opgemaakt met alle aandachtspunten, bezorgheden en wensen van de jeugd. Hopelijk houdt het nieuwe bestuur rekening met het memorandum in het uitwerken van hun beleid voor de komende zes jaar.

Lees hier het memorandum 2018 van de jeugdraad.

En dat het een leuke bedoening was bij het afgeven van het memorandum aan de politici!
Artikel 'Het Laatste Nieuws'