Jeugdraad

SCHAAPRAA(D)T


De SCHAAPRAA(D)T oftewel de Lierse jeugdraad is één van de officiële adviesraden van de stad. Concreet wil dat zeggen dat het stadsbestuur verplicht is om advies te vragen aan de jeugdraad bij alle beleidsbeslissingen die te maken hebben met kinderen of jongeren. De jeugdraad kan en mag ook uit eigen beweging adviezen geven over beleidszaken die hen nauw aan het hart liggen; het initiatief ligt dus niet altijd bij het bestuur. 

Daarnaast werkt de jeugdraad nauw samen met de Lierse jeugdverenigingen, en ondersteunt ze het jeugdwerk en jeugdbeleid door gezamenlijke acties te organiseren.

Gemiddeld komt de jeugdraad één keer per maand samen (behalve tijdens schoolvakanties of examenperiodes). In de jeugdraad zetelen leden van alle Lierse jeugdverenigingen. Ook individuele jongeren die niét in een vereniging zitten, zijn altijd welkom! Naast de maandelijkse vergaderingen zijn er ook verschillende werkgroepen:

  • het Koraal: dit is het feestcomité dat verschillende activiteiten organiseert zoals de Dag van de Jeugdbeweging, voetbaltornooi, massaspelen,...
  • werkgroep Sociale Media: deze groep zorgt voor de communicatie via Facebook en Instagram.
  • werkgroep Inspraak: in dit groepje worden bepaalde topics dieper besproken en adviezen voor het bestuur voorbereid
  • werkgroep Milieu (Miljeugd): zij geven advies en organiseren acties rond het thema milieu 

Heb je vragen of interesse? Neem dan contact op met Amber, de coördinator van de jeugdraad, via 03 480 36 30 (vragen naar Amber), een mailtje naar jeugdraad@lier.be. of via een PB in Messenger (Amber JC Moevement). Je kan ook terecht bij de voorzitters: Benjamin Torfs of Dominick Braeckmans.