Jeugdraad

Via de Jeugdraad kan elke jongere zijn/haar stem laten horen en mee het stedelijk beleid helpen vormgeven door adviezen uit te brengen bij allerlei beleidsvoorstellen.

De Lierse jeugdverenigingen zijn allen vertegenwoordigd in de Jeugdraad, maar ook individuele jongeren die niet tot een vereniging behoren, kunnen er in zetelen. De Jeugdraad is een open adviesraad, waaraan iedere jongere vrij kan deelnemen.

Volg de Jeugdraad op Facebook en Instagram om op de hoogte te blijven van de data wanneer de Jeugdraad bij elkaar komt.
 

Je vindt meer info op de pagina van de Jeugdraad.