Beheersorgaan jeugd

Het beheersorgaan beheert alle jeugdinfrastructuur, zijnde het jeugdcentrum, de 5 locaties van de buitenschoolse kinderopvang + speelpleinwerking, en alle wijkspeelpleintjes. Ook aan het beheersorgaan wordt door het bestuur advies gevraagd als het gaat om beleidszaken die betrekking hebben op deze terreinen en gebouwen.

De helft van de leden bestaat uit vertegenwoordigers van de gebruikerszijde (ouders, speelpleinwerking, jeugdhuis, skaters, jeugdraad, de Samenhang,...). De andere helft bestaat uit politiek afgevaardigde leden van elke Lierse partij. Het beheersorgaan komt gemiddeld 4 keer/jaar samen, en we doen dat in een ongedwongen sfeer met een drankje erbij.

Ben je geïnteresseerd om als jongere te zetelen in het beheersorgaan en zo het beleid te helpen vormgeven? Geef ons dan asap een seintje!