Beheersorgaan jeugd

Het beheersorgaan beheert alle jeugdinfrastructuur, zijnde het jeugdcentrum en de 5 locaties van de buitenschoolse kinderopvang. Ook aan het beheersorgaan wordt door het bestuur advies gevraagd als het gaat om beleidszaken die betrekking hebben op deze terreinen en gebouwen.

De helft van de leden bestaan uit vertegenwoordigers van de gebruikerszijde (ouders, speelpleinwerking, jeugdhuis, jeugdraad en de Samenhang). De andere helft bestaat uit politiek afgevaardigde leden van elke Lierse partij. Het beheersorgaan komt gemiddeld 4 keer/jaar samen, en de leden worden officieel benoemd voor de duur van een legislatuur (6 jaar).

Ben je geïnteresseerd om als jongere te zetelen in het beheersorgaan en zo het beleid te helpen vormgeven? Stel je dan zeker kandidaat wanneer de nieuwe leden voor het beheersorgaan worden gekozen. De oproep voor geïnteresseerde kandidaten zal uitgebreid gecommuniceerd worden via de communicatiekanalen van de stad, en via de website en de Facebook-pagina van het Moevement (voorziene timing: begin 2019).