Erkenning als opvanginitiatief

AANVRAAG TOT ERKENNING ALS OPVANGINITIATIEF

Organiseer je zelf activiteiten of kampen voor kinderen/jongeren tijdens de vakanties? Dan kan je voortaan een erkenning als Liers opvangintiatief aanvragen.

Indien je aanvraag wordt goedgekeurd, dan ben je gemachtigd om een fiscaal attest uit te reiken. 

Je vindt alle voorwaarden in het reglement.  Vul het aanvraagformulier in, voeg de nodige bijlagen toe en bezorg alle documenten aan Jeugdcentrum Moevement (ten minste 8 weken vóór aanvang van je eerste activiteit of kamp).

Let op: enkel een opvanginitiatief waarvan de zetel, de activiteiten of het werkingsadres op grondgebied Lier gelegen is, komt in aanmerking voor erkenningsaanvraag.

 

DOCUMENTEN: