Ouderinspraak

LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG

Het LOK (Lokaal Overleg Kinderopvang) is één van de stedelijke adviesraden, bevoegd om advies uit te brengen over alle beleidszaken die betrekking hebben op kinderopvang.

Het LOK is samengesteld uit de Lierse schooldirecties, oudercomités, ouders die gebruik maken van de buitenschoolse opvang, kinderdagverblijven en enkele andere belanghebbenden zoals de Gezinsbond en Kind & Gezin. De leden worden officieel benoemd voor de duur van een legislatuur (6 jaar) en komen gemiddeld 3 keer/jaar samen.

Bij de aanvang van een nieuwe legislatuur worden telkens ook de stedelijke adviesraden opnieuw samengesteld. Ben je geïnteresseerd om als ouder te zetelen in de adviesraad en zo het beleid te helpen vormgeven? Stel je dan zeker kandidaat wanneer de nieuwe leden voor de adviesraden worden gekozen bij aanvang van de legislatuur. De oproep voor nieuwe kandidaat-leden wordt uitgebreid gecommuniceerd via de communicatiekanalen van de stad en via de website en de Facebook-pagina van het Moevement.

Statuten van het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)

 

BEHEERSORGAAN JEUGD

Het beheersorgaan beheert de jeugdinfrastructuur, zijnde het jeugdcentrum en de 5 locaties van de buitenschoolse kinderopvang. Ook aan het beheersorgaan wordt door het bestuur advies gevraagd als het gaat om beleidszaken die betrekking hebben op deze terreinen en gebouwen.

De helft van de leden bestaan uit vertegenwoordigers van de gebruikerszijde (ouders, speelpleinwerking, jeugdhuis, jeugdraad en de Samenhang). De andere helft bestaat uit politiek afgevaardigde leden van elke Lierse partij. Het beheersorgaan komt gemiddeld 4 keer/jaar samen, en de leden worden officieel benoemd voor de duur van een legislatuur (6 jaar).

Ben je geïnteresseerd om als jongere of (groot)ouder te zetelen in het beheersorgaan en zo het beleid te helpen vormgeven? Stap dan mee in het beheersorgaan jeugd. Je gebruikerservaring is heel nuttig voor ons!

Statuten van het Beheersorgaan Jeugd